Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület

ÉLETKÉPEK

Back
2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 247 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 246 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 226 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 224 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 220 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 219 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 171 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 157 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 150 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 149 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 145 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 106 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 104 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 091 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 062 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 021 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 012 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 004 2010.09.28. Ópusztaszer, A Nemzeti emlékparkban 002 2010.07.12. Névnapi klubnapon 038 2010.07.12. Névnapi klubnapon 033 2010.07.12. Névnapi klubnapon 029 2010.07.12. Névnapi klubnapon 028 2010.07.12. Névnapi klubnapon 026 2010.07.12. Névnapi klubnapon 023 2010.07.12. Névnapi klubnapon 021 2010.07.12. Névnapi klubnapon 020 2010.07.12. Névnapi klubnapon 016 2010.07.12. Névnapi klubnapon 015 2010.07.12. Névnapi klubnapon 012
« 1 A 4 »

 

 

MAGUNKRÓL

 

Tisztelt Olvasók!

Az Egyesületünk jogelődjének tekinti az 1977-től működött Templomosi Nyugdíjas Klubot, mely 2007. szeptember 17-től bejegyzett egyesületté alakult. A korábbi tevékenységet elismerve folytatjuk a jó hagyományokra épülő közösségi életet.

Egyesületünk létszáma jelenleg 36 fő. Működésünket tagjaink tagdíjából, az Önkormányzatnál pályázott támogatásából, az SzJA 1% támogatásból és a tagok illetve a programjainkban résztvevők saját költség hozzájárulásaikból fedeztük.

______________________________

A Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület Alapszabályban meghatározott céljai:

„2.§ Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület célja, hogy együttműködjön Baracs község lakóinak, egyesületeinek kapcsolatépítése, a kultúra terjesztése, kulturális, oktatási és gyermeknevelési intézmények támogatása, időskorúak szabadidős tevékenységének szervezése és támogatása érdekében.

Erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása közérdekű tevékenységekhez.

Kirándulások, kulturális rendezvények szervezése és támogatása, magyarországi hagyományőrző rendezvények látogatása, melyek az egyesület tagjainak, a programokban résztvevőknek az erkölcsi és szellemi fejlődését elősegíti.

Időskorúak egészségügyi, szociális gondjainak képviselete.

Mozgásszervi panaszokkal élők egészségjavító programjainak szervezése.

Tájékoztató és ismeretterjesztő programok szervezése.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, melyek működési céljaikban azonosak illetve összeegyeztethetőek az egyesület saját céljaival.

Minden olyan tevékenység segítése, amely az Egyesület jó hírnevének megőrzését, a lakóhely iránti elkötelezettséget, a települések és településrészek, szervezetek, személyek közötti jó kapcsolatok megőrzését szolgálja.”

Ismételten elfogadva: 2015.11.30.

______________________________

Az Alapszabálynak eleget téve, annak előírásai szerint végzi munkáját az egyesületünk. Minden évben írásban beszámolunk a közgyűlésnek az egyesületi munkáról és a gazdálkodásról. A támogatási összegek felhasználását jelentjük az Önkormányzatnak, a NAV-nak, a Statisztikai Hivatalnak és az OBH-nak. Szívesen kapcsolódunk be a partner egyesületek programjaiba és várjuk a mi programjainkhoz csatlakozókat. Jó a kapcsolatunk az óvodával és az iskolával.

Az egyesület megválasztott elnöksége arra törekszik, hogy a nyugdíjas korosztálynak és a vele együttműködő és a programjaikban résztvevő nem egyesületi tag személyeknek is közösségi programokat szervezzen a költségkeretei lehetősége alapján.

Az egyesületünk nyitott mindenki számára aki elfogadja az alapszabályunkat és tagságát tagdíjfizetéssel megerősíti.

Az elnökség személyi összetételére hozott határozatok

2015.11.30./ 9.számú határozat: A közgyűlés Drabos Mihályt, Mayer Erzsébetet, Megyesi Sándort, Palkó Józsefnét, Tóth Annerosét az egyesület elnökségi tagjainak megválasztotta.

2015.12.01./1. számú elnökségi határozat: Megyesi Sándort a nyilatkozata alapján, az elnökség nyílt szavazással egyesületi elnöknek megválasztotta.

______________________________

Tisztel Olvasók!

Jogosultak vagyunk pályázni az SzJA 1 % támogatásra.
Ha ÖNÖK méltányolhatónak és támogatásra érdemesnek tartják az egyesület szándékait, tevékenységét úgy az adótörvény adta lehetőség szerint pályázunk az ÖNÖK adójának 1 %-ára. Kérjük, hogy az SzJA bevallásakor a társadalmi szervezetek részére szóló nyilatkozatban támogassák Egyesületünket az adójuk 1 %-ával.

Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18500952-1-07

Baracs, 2016.01.18.

Megyesi Sándor
egyesületi elnök