Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület

ÉLETKÉPEK

Back
2011.10.10. Megyei RFK, Földesi Krisztina r. alez.előadása bűnmegelőzés témában 002 2011.10.08. Szüreti felvonulók 098 2011.10.08. Szüreti felvonulók 091 2011.10.08. Szüreti felvonulók 086 2011.10.08. Szüreti felvonulók 082 2011.10.08. Szüreti felvonulók 079 2011.10.08. Szüreti felvonulók 078 2011.10.08. Szüreti felvonulók 077 2011.10.08. Szüreti felvonulók 073 2011.10.08. Szüreti felvonulók 072 2011.10.08. Szüreti felvonulók 068 2011.10.08. Szüreti felvonulók 063 2011.10.08. Szüreti felvonulók 058 2011.10.08. Szüreti felvonulók 054 2011.10.08. Szüreti felvonulók 053 2011.10.08. Szüreti felvonulók 049 2011.10.08. Szüreti felvonulók 043 2011.10.08. Szüreti felvonulók 038 2011.10.08. Szüreti felvonulók 032 2011.10.08. Szüreti felvonulók 026 2011.10.08. Szüreti felvonulók 025 2011.10.08. Szüreti felvonulók 024 2011.10.08. Szüreti felvonulók 019 2011.10.08. Szüreti felvonulók 017 2011.10.08. Szüreti felvonulók 014 2011.10.08. Szüreti felvonulók 013 2011.10.08. Szüreti felvonulók 011 2011.10.08. Szüreti felvonulók 010 2011.10.08. Szüreti felvonulók 009 2011.06.17. Kirándulás Kecskemétre 020
« 1 A 3 »

 

 

MAGUNKRÓL

 

Tisztelt Olvasók!

Az Egyesületünk jogelődjének tekinti az 1977-től működött Templomosi Nyugdíjas Klubot, mely 2007. szeptember 17-től bejegyzett egyesületté alakult. A korábbi tevékenységet elismerve folytatjuk a jó hagyományokra épülő közösségi életet.

Egyesületünk létszáma jelenleg 36 fő. Működésünket tagjaink tagdíjából, az Önkormányzatnál pályázott támogatásából, az SzJA 1% támogatásból és a tagok illetve a programjainkban résztvevők saját költség hozzájárulásaikból fedeztük.

______________________________

A Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület Alapszabályban meghatározott céljai:

„2.§ Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület célja, hogy együttműködjön Baracs község lakóinak, egyesületeinek kapcsolatépítése, a kultúra terjesztése, kulturális, oktatási és gyermeknevelési intézmények támogatása, időskorúak szabadidős tevékenységének szervezése és támogatása érdekében.

Erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása közérdekű tevékenységekhez.

Kirándulások, kulturális rendezvények szervezése és támogatása, magyarországi hagyományőrző rendezvények látogatása, melyek az egyesület tagjainak, a programokban résztvevőknek az erkölcsi és szellemi fejlődését elősegíti.

Időskorúak egészségügyi, szociális gondjainak képviselete.

Mozgásszervi panaszokkal élők egészségjavító programjainak szervezése.

Tájékoztató és ismeretterjesztő programok szervezése.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, melyek működési céljaikban azonosak illetve összeegyeztethetőek az egyesület saját céljaival.

Minden olyan tevékenység segítése, amely az Egyesület jó hírnevének megőrzését, a lakóhely iránti elkötelezettséget, a települések és településrészek, szervezetek, személyek közötti jó kapcsolatok megőrzését szolgálja.”

Ismételten elfogadva: 2015.11.30.

______________________________

Az Alapszabálynak eleget téve, annak előírásai szerint végzi munkáját az egyesületünk. Minden évben írásban beszámolunk a közgyűlésnek az egyesületi munkáról és a gazdálkodásról. A támogatási összegek felhasználását jelentjük az Önkormányzatnak, a NAV-nak, a Statisztikai Hivatalnak és az OBH-nak. Szívesen kapcsolódunk be a partner egyesületek programjaiba és várjuk a mi programjainkhoz csatlakozókat. Jó a kapcsolatunk az óvodával és az iskolával.

Az egyesület megválasztott elnöksége arra törekszik, hogy a nyugdíjas korosztálynak és a vele együttműködő és a programjaikban résztvevő nem egyesületi tag személyeknek is közösségi programokat szervezzen a költségkeretei lehetősége alapján.

Az egyesületünk nyitott mindenki számára aki elfogadja az alapszabályunkat és tagságát tagdíjfizetéssel megerősíti.

Az elnökség személyi összetételére hozott határozatok

2015.11.30./ 9.számú határozat: A közgyűlés Drabos Mihályt, Mayer Erzsébetet, Megyesi Sándort, Palkó Józsefnét, Tóth Annerosét az egyesület elnökségi tagjainak megválasztotta.

2015.12.01./1. számú elnökségi határozat: Megyesi Sándort a nyilatkozata alapján, az elnökség nyílt szavazással egyesületi elnöknek megválasztotta.

______________________________

Tisztel Olvasók!

Jogosultak vagyunk pályázni az SzJA 1 % támogatásra.
Ha ÖNÖK méltányolhatónak és támogatásra érdemesnek tartják az egyesület szándékait, tevékenységét úgy az adótörvény adta lehetőség szerint pályázunk az ÖNÖK adójának 1 %-ára. Kérjük, hogy az SzJA bevallásakor a társadalmi szervezetek részére szóló nyilatkozatban támogassák Egyesületünket az adójuk 1 %-ával.

Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18500952-1-07

Baracs, 2016.01.18.

Megyesi Sándor
egyesületi elnök