Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület

ÉLETKÉPEK

Back
2012.12.17. Karácsonyi klubnapon 013 2012.12.17. Karácsonyi klubnapon 012 2012.12.17. Karácsonyi klubnapon 005 2012.12.17. Karácsonyi klubnapon 002 2012.12.08. Karácsonyfa díszítéskor a klubházban 011 2012.12.08. Karácsonyfa díszítéskor a klubházban 009 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 044 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 043 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 035 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 033 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 032 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 031 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 030 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 029 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 026 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 022 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 021 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 020 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 019 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 018 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 016 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 013 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 009 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 008 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 006 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 003 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 002 2012.10.13. A szüreti felvonulók fogadásakor 001 2012.09.24. Önkormányzati tájékoztató a klubnapunkon 003 2012.09.24. Önkormányzati tájékoztató a klubnapunkon 002
« 1 A 3 »

 

 

MAGUNKRÓL

 

Tisztelt Olvasók!

Az Egyesületünk jogelődjének tekinti az 1977-től működött Templomosi Nyugdíjas Klubot, mely 2007. szeptember 17-től bejegyzett egyesületté alakult. A korábbi tevékenységet elismerve folytatjuk a jó hagyományokra épülő közösségi életet.

Egyesületünk létszáma jelenleg 36 fő. Működésünket tagjaink tagdíjából, az Önkormányzatnál pályázott támogatásából, az SzJA 1% támogatásból és a tagok illetve a programjainkban résztvevők saját költség hozzájárulásaikból fedeztük.

______________________________

A Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület Alapszabályban meghatározott céljai:

„2.§ Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület célja, hogy együttműködjön Baracs község lakóinak, egyesületeinek kapcsolatépítése, a kultúra terjesztése, kulturális, oktatási és gyermeknevelési intézmények támogatása, időskorúak szabadidős tevékenységének szervezése és támogatása érdekében.

Erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása közérdekű tevékenységekhez.

Kirándulások, kulturális rendezvények szervezése és támogatása, magyarországi hagyományőrző rendezvények látogatása, melyek az egyesület tagjainak, a programokban résztvevőknek az erkölcsi és szellemi fejlődését elősegíti.

Időskorúak egészségügyi, szociális gondjainak képviselete.

Mozgásszervi panaszokkal élők egészségjavító programjainak szervezése.

Tájékoztató és ismeretterjesztő programok szervezése.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, melyek működési céljaikban azonosak illetve összeegyeztethetőek az egyesület saját céljaival.

Minden olyan tevékenység segítése, amely az Egyesület jó hírnevének megőrzését, a lakóhely iránti elkötelezettséget, a települések és településrészek, szervezetek, személyek közötti jó kapcsolatok megőrzését szolgálja.”

Ismételten elfogadva: 2015.11.30.

______________________________

Az Alapszabálynak eleget téve, annak előírásai szerint végzi munkáját az egyesületünk. Minden évben írásban beszámolunk a közgyűlésnek az egyesületi munkáról és a gazdálkodásról. A támogatási összegek felhasználását jelentjük az Önkormányzatnak, a NAV-nak, a Statisztikai Hivatalnak és az OBH-nak. Szívesen kapcsolódunk be a partner egyesületek programjaiba és várjuk a mi programjainkhoz csatlakozókat. Jó a kapcsolatunk az óvodával és az iskolával.

Az egyesület megválasztott elnöksége arra törekszik, hogy a nyugdíjas korosztálynak és a vele együttműködő és a programjaikban résztvevő nem egyesületi tag személyeknek is közösségi programokat szervezzen a költségkeretei lehetősége alapján.

Az egyesületünk nyitott mindenki számára aki elfogadja az alapszabályunkat és tagságát tagdíjfizetéssel megerősíti.

Az elnökség személyi összetételére hozott határozatok

2015.11.30./ 9.számú határozat: A közgyűlés Drabos Mihályt, Mayer Erzsébetet, Megyesi Sándort, Palkó Józsefnét, Tóth Annerosét az egyesület elnökségi tagjainak megválasztotta.

2015.12.01./1. számú elnökségi határozat: Megyesi Sándort a nyilatkozata alapján, az elnökség nyílt szavazással egyesületi elnöknek megválasztotta.

______________________________

Tisztel Olvasók!

Jogosultak vagyunk pályázni az SzJA 1 % támogatásra.
Ha ÖNÖK méltányolhatónak és támogatásra érdemesnek tartják az egyesület szándékait, tevékenységét úgy az adótörvény adta lehetőség szerint pályázunk az ÖNÖK adójának 1 %-ára. Kérjük, hogy az SzJA bevallásakor a társadalmi szervezetek részére szóló nyilatkozatban támogassák Egyesületünket az adójuk 1 %-ával.

Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18500952-1-07

Baracs, 2016.01.18.

Megyesi Sándor
egyesületi elnök