Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület

ÉLETKÉPEK

Back
2013.12.16. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal 003 2013.12.16. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal 001 2013.12.01. Karácsonyfa díszítés a Közösségi házban 006 2013.12.01. Karácsonyfa díszítés a Közösségi házban 003 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 035 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 031 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 029 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 028 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 0026 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 0025 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 0021 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 002 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 0017 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 0007 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 0006 2013.11.26. Karácsonyfa díszek, készítette Bakos Dezsőné 0003 2013.11.18. Névnapi klubnapon 018 2013.11.18. Névnapi klubnapon 017 2013.11.18. Névnapi klubnapon 011 2013.11.18. Névnapi klubnapon 010 2013.11.18. Névnapi klubnapon 009 2013.11.18. Névnapi klubnapon 008 2013.11.18. Névnapi klubnapon 006 2013.10.12. szüreti felvonulók fogadásakor 037 2013.10.12. szüreti felvonulók fogadásakor 035 2013.10.12. szüreti felvonulók fogadásakor 030 2013.10.12. szüreti felvonulók fogadásakor 028 2013.10.12. szüreti felvonulók fogadásakor 027 2013.10.12. szüreti felvonulók fogadásakor 017 2013.10.12. A szüreti felvonulók fogadásakor 016
« 1 A 2 »

 

 

MAGUNKRÓL

 

Tisztelt Olvasók!

Az Egyesületünk jogelődjének tekinti az 1977-től működött Templomosi Nyugdíjas Klubot, mely 2007. szeptember 17-től bejegyzett egyesületté alakult. A korábbi tevékenységet elismerve folytatjuk a jó hagyományokra épülő közösségi életet.

Egyesületünk létszáma jelenleg 36 fő. Működésünket tagjaink tagdíjából, az Önkormányzatnál pályázott támogatásából, az SzJA 1% támogatásból és a tagok illetve a programjainkban résztvevők saját költség hozzájárulásaikból fedeztük.

______________________________

A Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület Alapszabályban meghatározott céljai:

„2.§ Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület célja, hogy együttműködjön Baracs község lakóinak, egyesületeinek kapcsolatépítése, a kultúra terjesztése, kulturális, oktatási és gyermeknevelési intézmények támogatása, időskorúak szabadidős tevékenységének szervezése és támogatása érdekében.

Erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása közérdekű tevékenységekhez.

Kirándulások, kulturális rendezvények szervezése és támogatása, magyarországi hagyományőrző rendezvények látogatása, melyek az egyesület tagjainak, a programokban résztvevőknek az erkölcsi és szellemi fejlődését elősegíti.

Időskorúak egészségügyi, szociális gondjainak képviselete.

Mozgásszervi panaszokkal élők egészségjavító programjainak szervezése.

Tájékoztató és ismeretterjesztő programok szervezése.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, melyek működési céljaikban azonosak illetve összeegyeztethetőek az egyesület saját céljaival.

Minden olyan tevékenység segítése, amely az Egyesület jó hírnevének megőrzését, a lakóhely iránti elkötelezettséget, a települések és településrészek, szervezetek, személyek közötti jó kapcsolatok megőrzését szolgálja.”

Ismételten elfogadva: 2015.11.30.

______________________________

Az Alapszabálynak eleget téve, annak előírásai szerint végzi munkáját az egyesületünk. Minden évben írásban beszámolunk a közgyűlésnek az egyesületi munkáról és a gazdálkodásról. A támogatási összegek felhasználását jelentjük az Önkormányzatnak, a NAV-nak, a Statisztikai Hivatalnak és az OBH-nak. Szívesen kapcsolódunk be a partner egyesületek programjaiba és várjuk a mi programjainkhoz csatlakozókat. Jó a kapcsolatunk az óvodával és az iskolával.

Az egyesület megválasztott elnöksége arra törekszik, hogy a nyugdíjas korosztálynak és a vele együttműködő és a programjaikban résztvevő nem egyesületi tag személyeknek is közösségi programokat szervezzen a költségkeretei lehetősége alapján.

Az egyesületünk nyitott mindenki számára aki elfogadja az alapszabályunkat és tagságát tagdíjfizetéssel megerősíti.

Az elnökség személyi összetételére hozott határozatok

2015.11.30./ 9.számú határozat: A közgyűlés Drabos Mihályt, Mayer Erzsébetet, Megyesi Sándort, Palkó Józsefnét, Tóth Annerosét az egyesület elnökségi tagjainak megválasztotta.

2015.12.01./1. számú elnökségi határozat: Megyesi Sándort a nyilatkozata alapján, az elnökség nyílt szavazással egyesületi elnöknek megválasztotta.

______________________________

Tisztel Olvasók!

Jogosultak vagyunk pályázni az SzJA 1 % támogatásra.
Ha ÖNÖK méltányolhatónak és támogatásra érdemesnek tartják az egyesület szándékait, tevékenységét úgy az adótörvény adta lehetőség szerint pályázunk az ÖNÖK adójának 1 %-ára. Kérjük, hogy az SzJA bevallásakor a társadalmi szervezetek részére szóló nyilatkozatban támogassák Egyesületünket az adójuk 1 %-ával.

Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18500952-1-07

Baracs, 2016.01.18.

Megyesi Sándor
egyesületi elnök