Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület

ÉLETKÉPEK

Back
2015.12.14. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal és szüleikkel 111 2015.12.14. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal és szüleikkel 110 2015.12.14. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal és szüleikkel 098 2015.12.14. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal és szüleikkel 094 2015.12.14. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal és szüleikkel 093 2015.12.14. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal és szüleikkel 084 2015.12.14. Karácsonyi klubnapon az óvodásokkal és szüleikkel 080 2015.12.11. Karácsonyfa díszítéskor a Közösségi házban 2015.10.05. Az iskola tanulói a zene világnapi klubnapon 0012 2015.10.05. Az iskola tanulói a zene világnapi klubnapon 0009 2015.10.05. Az iskola tanulói a zene világnapi klubnapon 0006 2015.10.05. Az iskola tanulói a zene világnapi klubnapon 0004 2015.08.03. A művészeti alkotótábor tagjainak vendégül látásakor003 2015.08.03. A művészeti alkotótábor tagjainak vendégül látásakor001 2015.06.24. Hulladékvas gyűjtés eredménye 2015.05.27. Szt. István úti buszmegálló környezete kitakarítás után009 2015.05.26. Szt. István úti buszmegálló környezete kitakarítás előtt004 2015.05.26. Szt. István úti buszmegálló környezete kitakarítás előtt001 2015.05.04. Anyák napi klubnapon az óvodásokkal004 2015.05.04. Anyák napi klubnapon az óvodásokkal002 2015.05.04. Anyák napi klubnapon az iskolásokkal 2015.04.22. Szekszárd, Tájékoztató a Bodri pincészet és borháznál 2015.04.22. Szekszárd, a Vármegye ház udvarán 1 2015.04.22. Szekszárd, a Vármegye ház udvarán 2015.04.22. Szekszárd, a mézeskalács múzeumban 1 2015.04.22. Szekszárd, a mézeskalács múzeumban 2015.04.22. Szekszárd, A Bodri pincészet vendégfogadó termében 1 2015.04.22. Szekszárd, A Bodri pincészet vendégfogadó termében 2015.04.22. Kirándultunk Szekszárdra az Önkormányzat támogatásával 2015.04.22. Kirándultunk Szekszárdra
« 1 A 2 »

 

 

MAGUNKRÓL

 

Tisztelt Olvasók!

Az Egyesületünk jogelődjének tekinti az 1977-től működött Templomosi Nyugdíjas Klubot, mely 2007. szeptember 17-től bejegyzett egyesületté alakult. A korábbi tevékenységet elismerve folytatjuk a jó hagyományokra épülő közösségi életet.

Egyesületünk létszáma jelenleg 36 fő. Működésünket tagjaink tagdíjából, az Önkormányzatnál pályázott támogatásából, az SzJA 1% támogatásból és a tagok illetve a programjainkban résztvevők saját költség hozzájárulásaikból fedeztük.

______________________________

A Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület Alapszabályban meghatározott céljai:

„2.§ Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület célja, hogy együttműködjön Baracs község lakóinak, egyesületeinek kapcsolatépítése, a kultúra terjesztése, kulturális, oktatási és gyermeknevelési intézmények támogatása, időskorúak szabadidős tevékenységének szervezése és támogatása érdekében.

Erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása közérdekű tevékenységekhez.

Kirándulások, kulturális rendezvények szervezése és támogatása, magyarországi hagyományőrző rendezvények látogatása, melyek az egyesület tagjainak, a programokban résztvevőknek az erkölcsi és szellemi fejlődését elősegíti.

Időskorúak egészségügyi, szociális gondjainak képviselete.

Mozgásszervi panaszokkal élők egészségjavító programjainak szervezése.

Tájékoztató és ismeretterjesztő programok szervezése.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, melyek működési céljaikban azonosak illetve összeegyeztethetőek az egyesület saját céljaival.

Minden olyan tevékenység segítése, amely az Egyesület jó hírnevének megőrzését, a lakóhely iránti elkötelezettséget, a települések és településrészek, szervezetek, személyek közötti jó kapcsolatok megőrzését szolgálja.”

Ismételten elfogadva: 2015.11.30.

______________________________

Az Alapszabálynak eleget téve, annak előírásai szerint végzi munkáját az egyesületünk. Minden évben írásban beszámolunk a közgyűlésnek az egyesületi munkáról és a gazdálkodásról. A támogatási összegek felhasználását jelentjük az Önkormányzatnak, a NAV-nak, a Statisztikai Hivatalnak és az OBH-nak. Szívesen kapcsolódunk be a partner egyesületek programjaiba és várjuk a mi programjainkhoz csatlakozókat. Jó a kapcsolatunk az óvodával és az iskolával.

Az egyesület megválasztott elnöksége arra törekszik, hogy a nyugdíjas korosztálynak és a vele együttműködő és a programjaikban résztvevő nem egyesületi tag személyeknek is közösségi programokat szervezzen a költségkeretei lehetősége alapján.

Az egyesületünk nyitott mindenki számára aki elfogadja az alapszabályunkat és tagságát tagdíjfizetéssel megerősíti.

Az elnökség személyi összetételére hozott határozatok

2015.11.30./ 9.számú határozat: A közgyűlés Drabos Mihályt, Mayer Erzsébetet, Megyesi Sándort, Palkó Józsefnét, Tóth Annerosét az egyesület elnökségi tagjainak megválasztotta.

2015.12.01./1. számú elnökségi határozat: Megyesi Sándort a nyilatkozata alapján, az elnökség nyílt szavazással egyesületi elnöknek megválasztotta.

______________________________

Tisztel Olvasók!

Jogosultak vagyunk pályázni az SzJA 1 % támogatásra.
Ha ÖNÖK méltányolhatónak és támogatásra érdemesnek tartják az egyesület szándékait, tevékenységét úgy az adótörvény adta lehetőség szerint pályázunk az ÖNÖK adójának 1 %-ára. Kérjük, hogy az SzJA bevallásakor a társadalmi szervezetek részére szóló nyilatkozatban támogassák Egyesületünket az adójuk 1 %-ával.

Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18500952-1-07

Baracs, 2016.01.18.

Megyesi Sándor
egyesületi elnök